Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane
w oparciu o „Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych
w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń" Grupa Robocza FSC-Polska

1.    Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)
w Polsce dostępne są na stronie: http://pl.fsc.org/ w zakładce:

       http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Manowo – plik w załączniku.

3.    W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 9-23 kwietnia 2014 roku Nadleśnictwo Manowo przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności  ( Kat.6)

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.
Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pana Wojciecha Stokrockiego: tel. 660768173,

email: wojciech.stokrocki@szczecinek.lasy.gov.pl