Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytek ekologiczny „Rozworowskie Szuwary" jest to obszar o łącznej powierzchni 6,96 ha. Leży nad Jeziorem Rackim pomiędzy wsiami Wyszewo i Wiewiórowo w Gminie Manowo. Został ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Manowo 26.11.2009r. Celem ochronnym jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych i turystycznych ekosystemu torfowiskowego, a w szczególności ochrona stanowisk rzadkich gatunków roślin takich jak: kłoć wiechowata, grążel żółty, grzybień biały, rosiczka okrągłolistna, turzyca obła, turzyca nitkowata, bobrek trójlistkowy, pływacz drobny, ponikło sutkowate, jeżogłówka najmniejsza i widłak wroniec.

W.Stokrocki