Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzania Lasu na lata 2016 - 2025 został zatwierdzony przez Ministra Środowiska dnia 6. maja 2016 roku Decyzją DLOP-I.611.36.2016.LP na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz. U. z 2005r., Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 01 kwietnia 2016 roku, znak: ZU.6004.13.2016