Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Przyrody

Rezerwat przyrody „Jezioro Lubiatowskie" został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 10 lipca 1956r. Obejmuje on obszar Jeziora Lubiatowskiego na południowy-wschód od Koszalina. Pierwotnie miał na celu ochronę stanowiska lęgowego łabędzia niemego, w tej chwili celem jest ochrona naturalnego środowiska lęgowego wielu rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków wodnych i błotnych.

 W.Stokrocki

Zdj. D.Zatorski