Wydawca treści Wydawca treści

Edukacja

Lasy Nadleśnictwa Manowo w związku z bliskością miasta Koszalina stwarzają możliwość wykorzystania ich piękna przez społeczeństwo. W 2000 roku dla celów edukacji przyrodniczej społeczeństwa stworzono interaktywną Izbę Edukacji z przyległą ścieżką przyrodniczą      "Czapla Góra", gdzie znajduje się kolonia lęgowa czapli siwej. Głównym jej zadaniem jest przybliżenie gospodarki leśnej, zapoznanie odwiedzających z miejscową przyrodą, przedstawienie wizji jej ochrony, jak również zasady zrównoważonego gospodarowania w lesie.

                                                                          

M.Traczyński