Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Nadleśnictwo Manowo, tak jak wszystkie nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku otrzymało w 1996 roku międzynarodowy certyfikat FSC nadawany przez Radę ds. Dobrej Gospodarki Leśnej ( Forest Stewardship Council ). Certyfikat jest przyznawany na okres 5 lat i był odnawiany kolejno w roku 2002, 2007 i 2012 z ważnością do 28 września 2017r. Otrzymanie certyfikatu świadczy o tym, że gospodarka leśna prowadzona na terenie nadleśnictwa jest zgodna ze standardami ekologicznymi, społecznymi i ekonomicznymi. Świadczy również o tym, że kupowane przez odbiorców drewno, zostało wytworzone w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu, z uwzględnieniem stawianych wymagań zrównoważonego rozwoju leśnictwa. W dniu 30.12.2011 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku otrzymała drugi  Certyfikat Gospodarki Leśnej PEFC Nr PL PEFC-11/0033. Certyfikat został przyznany przez firmę SGS Polska. Przyznanie certyfikatu świadczy o fakcie, że na terenie RDLP w Szczecinku prowadzona jest gospodarka leśna w zgodzie z kryteriami określonymi w dok. nr 4 Rady PEFC Polska pn.: " Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Certyfikat ważny jest do dnia 29.12.2014 r.

W.Stokrocki