Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje szereg chronionych gatunków zwierząt i roślin.
Na wyjątkową uwagę zasługuje utworzona na mocy Zarządzenia nr 129/00 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10.05.2000r. strefa ochrony ścisłej i ochrony częściowej bielika. Para bielików co roku zasiedla gniazdo i wyprowadza zdrowe lęgi. Pozwala na to utworzona ponad 100 ha strefa ochronna mająca za zadanie zapewnienie ptakom optymalnych, niezakłóconych warunków życia w okresie rozrodu, oraz prowadzenie takiej gospodarki leśnej, która pozwoli na ochronę siedlisk tych zwierząt.

W. Stokrocki