Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona p.poż

Siedliska borowe będące w przewadze  na  terenie Nadleśnictwo Manowo  powodują zaliczenie naszych lasów do  drugiej kategorii zagrożenia pożarowego. Posiadamy nową sieć dróg  przeciwpożarowych,  które  wykorzystywane  są jako dojazdy pożarowe  w ilości 28  dróg  o łącznej długości  ~ 133 km oraz  11  punktów czerpania wody.  W zakresie  zabezpieczenia przeciwpożarowego współpracujemy z siecią obserwacyjno – alarmową sąsiednich nadleśnictw,  zawieramy również  porozumienia  w sprawie współdziałania na wypadek  występowania dużych pożarów.  W okresie zagrożenia pożarowego  w  nadleśnictwie uruchomiony zostaje: punkt obserwacyjno – dyspozycyjny / PAD / wspomagany  przez  nowo wybudowaną   w 2012r. wieżę obserwacyjną,   położoną  na terenie  leśnictwa  Zacisze,  

- dyżur samochodu marki NISSAN z  modułem  gaśniczym, dwie bazy sprzętu przeciwpożarowego, wyposażone w hydronetki, tłumice, szpadle i siekiery, loty śmigłowców,które stanowią uzupełnienie działań profilaktycznych i gaśniczych. 

  

Nadleśnictwo podpisało  umowy z zakładami usług leśnych dysponującymi własnym sprzętem transportowym, ciągnikami, pługami,  pilarkami, które  wykorzystywane są  podczas akcji gaśniczych.  Współpracujemy z Państwową Strażą Pożarną w Koszalinie oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, szkołami, administracją samorządową i kołami łowieckimi, które  pomagają leśnikom w  walce z  pożarami. W swoich działaniach  przeciwpożarowych zajmujemy się propagandą i edukacją.  Organizujemy: konkursy, pogadanki w szkołach, przedszkolach, spotkania na ścieżce edukacyjnej, w izbie edukacji leśnej, Parku Leśników. Udzielamy wywiadów w mediach.                        

Pragniemy  podziękować wszystkim,  którzy swoja działalnością przyczyniają się  do zmniejszania zagrożenia pożarowego lasów, wpływając tym  samym na ich zachowanie oraz korzystny  wpływ  na  środowisko  i warunki życia i zdrowia ludzi. 

                                                                                                                   M.Drop                    

 

Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny Nadleśnictwa  Manowo

  •   od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do godz. 15:00

  tel. 94 318 32 91

 tel. kom. 668 124 192

  •   od poniedziałku do piątku po godz. 15:00, soboty i niedziele

tel. 94 318 32 91

tel. kom. 668 124 192

tel. kom. Z-ca Nadleśniczego   668 124 178

tel. kom. prowadzący sprawy ppoż.  883 309 112